Förbjud inte mobiltelefoner i klassrummet

Den pågående debatten

Forskare, elever och lärare är oense om man ska tillåta ungdomar att ha mobil i klassrummet eller inte. Många lärare vittnar om att det bara förstör koncentrationsnivån i klassrummet och inlärningsförmågan blir sämre.

Enligt eleverna själva vill de inte ha något förbud mot att använda mobiltelefonerna. Det är ju en teknisk utveckling och då ska väl samhället ta efter. Då borde man få använde den på lektionstid, tycker eleverna.

Mobiltelefon förvaring

Forskarna tycker däremot att man ska tillåta eleverna ha mobilen under lektionstid, men med vissa ordningsregler. Man ska till exempel inte använda mobilen när fröken har en genomgång. Om man man inte använder den för att söka upp ett ord eller liknande.

Mobil i klassrum

I dagens samhälle finns mest fakta och information just på internet. Förr i tiden använde man uppslagsböcker för att hitta det man ville åt. Om man tänker på det såhär att man spar ofantligt mycket pengar på att ha en mobil. Än om man skulle dela ut datorer och miniräknare till varenda elev. Allt detta finns redan i mobilen. Nackdelen är dock att alla familjer inte har råd att köpa smartphones till sina barn. Och det kan orsaka mobbing bland eleverna.

Om skolan istället köpte smartphones till eleverna skulle det gynna eleverna då alla får samma mobil och känner sig enhetliga. Man slipper även känna sig utanför då kompisarna har den nyaste mobilen som du inte har råd med.

Mobil i klassrum

Dock är det såhär

Vissa tror att om man plockar bort mobiltelefonerna från eleverna under lektionstid. Så kommer det skapa massor av gnäll och okoncentration eftersom de är så vana vid att vara uppkopplade hela tiden. Man har inte heller kommit på ett bra system för att förvara mobiltelefonerna. Vissa lärare brukar samla in dem vid dörren när eleverna kommer in. Problemet är att detta tar tid speciellt utdelningen av mobilerna. Och mobilerna kan hamna i fel händer om man tar någon annans mobil.